Tuesday 3 November 2009

New neighbour

I've just found out that a new cat has moved in next door! She doesn't go outside much and seems to be a timid little thing. I can't decided whether to be friends or whether to terrorise. After all, I am rather used to considering the backyard next door as MY territory, even though that evil fluffy ginger cat comes a-wandering over from time to time. I must find out her name . . .

1 comment:

giroux said...

Hello, ako 'y isang indibidwal na nagbibigay ng pautang na internasyonal. May kabisera
na kung saan ay gagamitin upang gumawa ng mga pautang sa pagitan ng mga indibidwal sa mga maikli at pangmatagalang mula
2000 euro na 500.000 euro sa lahat malubhang mga tao na nilalang sa mga aktwal na pangangailangan, ang rate
ng interes ay ang taon na 3%. Ako ay nagbibigay ng pinansyal, investment loan pautang,
Personal loan. Ako ay makukuha upang matugunan ang aking mga kliyente sa isang tagal maximum 3 araw ng pagtanggap ng inyong aplikasyon form.
Iwasan ang mga taong hindi seryoso.
Narito ang aming mga email: robertogiroux123@gmail.com