Saturday 28 March 2009

Tricksy

So. She really did it. Went away and left me. It's after midnight on Friday and it's been nearly a week. All on my own.

I've been very good. Haven't left any deposits on the floor. I've even sussed out my cat door and I can roam free all night and all day (when I'm not sleeping on my cushion).

Thelma from next door is feeding me -- hasn't forgotten once! I've decided I'm going to try not to hiss at her, because if I keep hissing she might stop feeding me, and that would be BAD. So I'm TRYING to be on my best behaviour.

But every so often I play a little trick on her. Sometimes I see her coming and I bolt out of my cushion and hide somewhere in the house - or outside - just so I can watch her crawl around the house looking for me (he he he).

But I'm trying to be on my best behaviour.

4 comments:

giroux said...

Hello, ako 'y isang indibidwal na nagbibigay ng pautang na internasyonal. May kabisera
na kung saan ay gagamitin upang gumawa ng mga pautang sa pagitan ng mga indibidwal sa mga maikli at pangmatagalang mula
2000 euro na 500.000 euro sa lahat malubhang mga tao na nilalang sa mga aktwal na pangangailangan, ang rate
ng interes ay ang taon na 3%. Ako ay nagbibigay ng pinansyal, investment loan pautang,
Personal loan. Ako ay makukuha upang matugunan ang aking mga kliyente sa isang tagal maximum 3 araw ng pagtanggap ng inyong aplikasyon form.
Iwasan ang mga taong hindi seryoso.
Narito ang aming mga email: robertogiroux123@gmail.com

astrobasics said...

maternity clothing

Unknown said...

Romance devoured

Unknown said...

Best Free Sports App